Çiftçi Artık Mutlu Olacak
Organik solucan gübresi çiftçi için can suyu olacak.
Günebakan Organik solucan Gübresi olarak; Bu anlamda Türkiye' de tarıma çok önem gösteriyoruz

Sağlıklı bireyler için
Organik Tarım

 

Gelecek nesilleri korumak için sağlıklı besinler

Üstün kalite
100% doğal organik gübre

Günebakan Organik Gübre; topraktaki ve tarım ürünlerindeki verimi arttırırken pestisit ve öncesinde kullanılan kimyasal gübre kalıntılarını minimize edebilen, hatta yok edebilen, organik ve kalitesi belgelendirilmiş bir üründür..

Topraklarımız nesiller boyunca, hatta insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana beslenmedeki en önemli basamak olduğundan, tarımın hayatımızdaki önemi büyüktür.

Araştırma - Geliştirme


Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme çalışmaları yürütmek amacıyla, Tarımsal iç ve dış pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, metot ve teknoloji geliştirmek, Genetik kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla Ar-Ge işbirliğini geliştirmek, İklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştirmek.

Sürdürülebilir tarım ve


beslenme için