Neden Solucan Gübresi


Solucan gübresinden bahsetmeden önce kısaca gübre tanımına dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz.
Bitkiler de diğer tüm canlılar gibi gelişimini tamamlamak için suya havaya ve besinlere ihtiyaç duyar. Yetiştirildiği ortamda havayı doğal olarak bulunduğu ortamdan, suyu yağmur ve sulama ile besin maddelerini ise topraktan almaktadır.
Toprağın içerdiği besin maddelerinin zaman içinde değişmesi dolayısıyla bitkinin sağlıklı bir gelişim sürdürememesi insanları gübre kullanımına yönlendirmiştir.
Gübre toprakta normalde bulunan ancak yağışlar yanlış ilaçlamalar ile azalan besin elementlerinin toprağa yeniden kazandırılması için kullanılan doğal ya da kimyasal katkı maddeleridir.
Yanlış tarım politikaları özellikle kimyasal gübre kullanımı toprakta doğal olarak bulunan besin elementlerinin oranlarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Çiftçiler ekim yaptıkları tarım arazilerini toprağın yeniden canlanması kendisini toparlaması ve besin maddelerinin topraktaki oranlarının yeniden yükselmesi için nadasa bırakmaktadırlar. İşte tam da bu noktada solucan gübresinin önemi ortaya çıkmaktadır. Solucan gübresi kullanımı ile toprağın besin değerleri zaman içinde azalmayıp aksine gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden nadasa bırakma olayına artık gerek duyulmamaktadır.

Solucan gübresi diğer gübrelerden farklı olarak:


1) İçerdiği humik asit vb. organik maddelerle topraktaki organik madde oranını arttırmaktadır. Organik gübre diye satışa sunulan ürünlerde bile organik madde miktarı %35 lerde iken solucan gübresinde bu oran % 65 lere varmaktadır.
2) Bir toprakta bulunan humus (humik asit )ne kadar fazlaysa o toprak o kadar verimlidir. Günümüzde solucan gübresinde bulunan humus oranı diğer gübrelerde oldukça fazladır.(%30 oranında)
3) Toprakta suyun tutulmasını arttırır.
4) Toprakta zamanla birikmiş olan kimyasal yükü azaltır. Toprağı doğal formuna kavuşturur.
5) Diğer gübreler gibi kullanım zamanında ve miktarında bir sınır bulunmamaktadır. Fazladan kullanımı üründe herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.
6) Ürün verimini %30-%200 arttırır.
7) Ürünün hasat dönemi 15- 20 gün erken yapılır.
8) Bitki daha dirençli olacağı için böcek ve parazitlere karşı ilaçlama yapılmasına gerek duyulmaz.
9) Ürünün raf ömrü uzar.
10) Ürünün tadı aroması rengi daha kaliteli olur.